Asian Network cam kết bảo vệ bệnh nhân và nhân viên của chúng tôi tránh sự lây lan của COVID-19.

Hỗ trợ từ xa bằng điện thoại

Chăm sóc sức khỏe chỉ bằng 1 nút bấm

Việc giúp đỡ sức khỏe bằng điện thoại (video), đảm bảo rằng bệnh nhân của chúng tôi nhận được sự chăm sóc tại nhà và thẩm định được sức khoẻ của bệnh nhân khi trở lại cuộc sống bình thường.

Nhiều bệnh nhân lớn tuổi ở nhà vì lo ngại tiếp xúc với vi khuẩn COVID-19 hoặc khả năng cơ thể suy yếu, với phương tiện di chuyển hạn chế. Dịch vụ chăm sóc bệnh nhân qua điện thoại của Asian Network là dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà, nhằm giải quyết các khó khăn của bệnh nhân, bằng cách kết nối những bệnh nhân không có thiết bị tân tiến đến với bác sĩ chăm sóc chính của họ, cuộc gọi này thông qua video, ngay tại nhà riêng của bệnh nhân một cách thuận tiện.

Mọi thắc mắc về dịch vụ hỗ trợ sức khỏe bằng điện thoại của Asian Network, xin vui lòng liên lạc tại 510-268-1118.

ĐỂ BẮT ĐẦU DỊCH VỤ

QUÉT VÀO ĐÂY